Gabinet Psychologiczny Paulina Anna Jakubowska - Ostrołeka

KILKA SŁÓW O MNIE - PSYCHOLOG OSTROŁĘKA

 

Nazywam się Paulina Anna Jakubowska. Jestem psychologiem z wykształcenia jak i zamiłowania. Do każdego człowieka podchodzę z dużą wrażliwością oraz zainteresowaniem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w wielu przedszkolach, szkołach, diagnozując rodziny zastępcze w Organizatorze Pieczy Zastępczej, a także podczas odbywania stażu klinicznego w Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Prywatnie mama i wielka miłośniczka psów.

W latach 2014 – 2017 byłam Członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział w Ostrołęce, gdzie prowadziłam liczne warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych.

Od 2015 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną gdzie pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy zmagają się z trudnościami w życiu codziennym, zaburzeniami nastroju, nadmiernym lękiem, czy brakiem samoakceptacji.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (nr Certyfikatu 1649) po 4-letnich studiach podyplomowych w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie oraz członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia.

JAK POMAGAM

W moim gabinecie stosuję różnorodne metody pomocy i pracy psychologicznej w sposób zindywidualizowany do potrzeb klientów. Koncentruję się przede wszystkim na tym, żeby wspólnie z klientem/klientami znajdować rozwiązania ich problemów, przezwyciężyć trudności w realizacji celów.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje psychologiczne służą temu, aby rozpoznać problem i dobrać odpowiedni rodzaj terapii. Proces wspólnego określania zakresu pracy może zająć od jednego do trzech godzinnych spotkań. Po tym czasie wspólnie z klientem decydujemy o charakterze dalszej pomocy psychologicznej.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ten rodzaj pomocy stosuję wtedy, gdy występuje wyraźny obszar trudności. Najczęściej są to sytuacje kryzysowe, trudności związane z ważnymi relacjami z bliskimi, sytuacje po utracie bliskich lub inne trudne życiowe wydarzenia. W tym typie pracy skupiam się przede wszystkim na zaradzeniu bieżącym problemom i dążeniu do wyznaczonego wspólnie z klientem celu.

PSYCHOTERAPIA

Celem psychoterapii jest uzyskanie zmiany, na której zależy zgłaszającej się do mnie osobie. Moim zadaniem jest stworzyć optymalne warunki do uzyskania zmiany pożądanej przez klienta. W tym celu stosuję odpowiednie techniki, które umożliwiają skontaktowanie się ze swoimi zasobami oraz zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, powodującego cierpienie) sposobu myślenia. Spotkania z terapeutą mogą również służyć rozwojowi własnemu – lepszemu rozumieniu siebie i własnych uczuć.

OFERTA

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy i konsultacji psychologicznych

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

    Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka