KILKA SŁÓW O MNIE

N

azywam się Paulina Anna Jakubowska i jestem psychologiem, zarówno z wykształcenia, jak i z zamiłowania. Do każdego człowieka podchodzę z dużą wrażliwością i najlepszy psycholog Paulina Jakubowska zainteresowaniem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w wielu przedszkolach, szkołach, a także diagnozując rodziny zastępcze w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Prywatnie mama, żona i wielka miłośniczka psów :)

PRACA

w gabinecie odbywa się głównie w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz psychodynamicznym. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Prywatnie mama, żona i wielka miłośniczka psów :)

Od 2014 roku jestem Członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział w Ostrołęce, gdzie w świetlicach środowiskowych prowadziłam liczne warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych.

Od 2015 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną gdzie pomagam zarówno dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, którzy zmagają się z trudnościami w życiu codziennym, trudnościami w kontrolowaniu emocji, obniżonym nastrojem, brakiem samoakceptacji.

JAK POMAGAM

W moim gabinecie stosuję różnorodne metody pomocy i pracy psychologicznej w sposób zindywidualizowany do potrzeb klientów. Koncentruję się przede wszystkim na tym, żeby wspólnie z klientem/klientami znajdować rozwiązania ich problemów, przezwyciężyć trudności w realizacji celów.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje psychologiczne służą temu, aby rozpoznać problem i dobrać odpowiedni rodzaj terapii. Proces wspólnego określania zakresu pracy może zająć od jednego do trzech godzinnych spotkań. Po tym czasie wspólnie z klientem decydujemy o charakterze dalszej pomocy psychologicznej.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ten rodzaj pomocy stosuję wtedy, gdy występuje wyraźny obszar trudności. Najczęściej są to sytuacje kryzysowe, trudności związane z ważnymi relacjami z bliskimi, sytuacje po utracie bliskich lub inne trudne życiowe wydarzenia. W tym typie pracy skupiam się przede wszystkim na zaradzeniu bieżącym problemom i dążeniu do wyznaczonego wspólnie z klientem celu.

PSYCHOTERAPIA

Celem psychoterapii jest uzyskanie zmiany, na której zależy zgłaszającej się do mnie osobie. Moim zadaniem jest stworzyć optymalne warunki do uzyskania zmiany pożądanej przez klienta. W tym celu stosuję odpowiednie techniki, które umożliwiają skontaktowanie się ze swoimi zasobami oraz zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, powodującego cierpienie) sposobu myślenia. Spotkania z terapeutą mogą również służyć rozwojowi własnemu – lepszemu rozumieniu siebie i własnych uczuć.

OFERTA

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy i konsultacji psychologicznych

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

    Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka