Czasami dobre porozumienie między dwiema osobami wymaga obecności kogoś bezstronnego. Terapia par to szansa na zażegnanie konfliktu, lepszą komunikację lub odbudowanie relacji. Dla wielu stanowi ostatnią skuteczną metodę na utrzymanie związku. Terapia zaczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego specjalista identyfikuje powód kryzysu i wskazuje drogę do wyjścia z niego. Jeśli tylko jeden z partnerów boryka się z problemami, wówczas lepszym rozwiązaniem jest terapia indywidualna. Podczas spotkań psychoterapeuta pozostaje bezstronny oraz wystrzega się wydawania osądów i wyrażania własnych opinii. Zapraszam na profesjonalne sesje terapeutyczne w gabinecie.

Psychoterapia rodzinna

To terapia skierowana do całej rodziny albo pojedynczych osób, które chcą uzdrowić relacje z najbliższymi. Niekiedy trudności tkwią w danej rodzinie od pokoleń i dotyczą wszystkich jej członków. Innym razem w krótkim czasie dochodzi do wystąpienia zaburzeń tylko u jednej osoby. Leczenie pozwala przezwyciężyć konflikty, przywraca spokój i miłość w relacjach, a także pozwala lepiej porozumiewać się rodzicom i dzieciom.

Spotkania przebiegają w atmosferze sprzyjającej szczerym zwierzeniom. Terapeuta stara się ustalić przyczynę problemów, a następnie proponuje adekwatne rozwiązanie. Rozmowa odbywa się wspólnie lub tylko z wybranymi członkami rodziny. Pacjenci otrzymują również ćwiczenia do wykonania w domu. Dzięki psychoterapii rodzinnej dochodzi do poprawy wspólnego życia w sferze poznawczej, emocjonalnej i związanej z zachowaniami.

Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka