Nazywam się Magdalena Żyznowska. Uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2017 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem również absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu, kierunek: socjoterapia i resocjalizacja. Praktyki zawodowe zdobywałam w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w fundacji „Promyk” zajmującej się głównie dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyłam kurs „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo – behawioralnym: teoria i praktyka” oraz „Techniki relaksacji”. Interesuję się biologicznymi podstawami zachowań, psychologią wspierania i rozwoju dzieci i młodzieży. W gabinecie udzielam porad psychologicznych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej. Stale podwyższam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, webinarach i kursach zawodowych. Prywatnie jestem pasjonatką podróży, amatorskiej fotografii, wycieczek rowerowych. Obecnie w ramach zainteresowań uczę się również języka hiszpańskiego.

 

 

 

 

Nazywam się Anna Minkowska – Bednarczyk. Drogę z psychologią zaczęłam z zamiłowania za czym przyszło wykształcenie. Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Jestem też absolwentem studiów podyplomowych z psychotraumatologii oraz psychoonkologii. W 2021 zostałam terapeutą 1 stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR oraz jestem w trakcie zdobywania 2 stopnia szkolenia. Odbyłam szereg kursów i szkoleń m.in. terapia schematów, terapia poznawczo-behawioralna, psychoonkologia praktyczna, Coaching / Neurocoaching.

Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki jako psycholog w Mazowieckim Szpitalu Specjalistyczny w Ostrołęce , oraz w Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który pozwala mi na zidentyfikowanie trudności w życiu pacjenta, gdy przyczyny często pojawiają się tam, gdzie świadomość przenika się z podświadomością; często łącząc techniki różnych szkół np. z technikami Terapii poznawczo-behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i pracy z metaforami, aby najpełniej odpowiedzieć na potrzeby danej osoby w jej obecnym momencie życiowym.

Aktualnie spełniam się w Gabinecie psychologicznym pracując z osobami zmagającymi się z lękiem, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami zachowania oraz mającymi trudności w relacjach międzyludzkich. Wspieram psychoonkologicznie osoby doświadczające choroby nowotworowej oraz ich bliskich. Pomagam młodzieży i dorosłym wrócić do życiowej równowagi po przeżytych traumach czy kryzysach i rozwijać nowe umiejętności. Pracuję również dla Fundacji zajmującej się osobami dotkniętymi przestępstwem oraz w PCK Warsztaty Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” z osobami z niepełnosprawnością, co uczy mnie jeszcze większej empatii, doceniania życia i otaczającego mnie świata. Stale się rozwijam i aktywnie podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczając w wartościowych kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

 

 

Nazywam się Justyna Włodkowska. Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU w Warszawie, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla dzieci ze spektrum autyzmu, oraz w publicznych przedszkolach. Dodatkowo przeprowadzałam diagnozy, także pod kątem spektrum autyzmu, w ośrodku wczesnej interwencji. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz w poradnictwie dla rodziców.

Regularnie uczestniczę w licznych szkoleniach, aby poszerzać moją wiedzę i kompetencje.

Prywatnie jestem żoną oraz mamą dwóch chłopców.

Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka