Nazywam się Magdalena Małkowska, od zawsze fascynował mnie psychologiczny aspekt funkcjonowania człowieka. Uzyskałam dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2015 r. Obecnie jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii SWPS. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wczesne doświadczenie zawodowe zdobywałam w diagnostyce i terapii osób ze spektrum autyzmu, a także w poradnictwie w Pogotowiu Opiekuńczym. W kręgu moich głównych zainteresowań jest psychologia kliniczna, psychoterapia oraz psychiatria. Aktualnie łączę obszary pracy pomocowej, spełniając się zawodowo w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Oddziale Psychiatrycznym; udzielam również porad, opiniuję rodziny oraz diagnozuję podopiecznych w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce. Indywidualnie pracuję terapeutycznie również w gabinecie. Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, jazdy konnej, podróży, natury i aktywnego trybu życia.

 

 

 

 

Nazywam się Magdalena Żyznowska. Uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2017 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem również absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu, kierunek: socjoterapia i resocjalizacja. Praktyki zawodowe zdobywałam w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w fundacji „Promyk” zajmującej się głównie dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyłam kurs „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo – behawioralnym: teoria i praktyka” oraz „Techniki relaksacji”. Interesuję się biologicznymi podstawami zachowań, psychologią wspierania i rozwoju dzieci i młodzieży. W gabinecie udzielam porad psychologicznych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej. Stale podwyższam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, webinarach i kursach zawodowych. Prywatnie jestem pasjonatką podróży, amatorskiej fotografii, wycieczek rowerowych. Obecnie w ramach zainteresowań uczę się również języka hiszpańskiego.

Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka