To strategia leczenia zaburzeń emocjonalnych opracowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta. Terapeuta stara się znaleźć przyczynę problemów, a potem wskazuje na cel i sposób prowadzenia terapii.

Terapia zaczyna się od konsultacji, które pozwalają podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia. Następny krok to opracowanie kontraktu psychoterapeutycznego, który wskazuje cele leczenia, metody, częstotliwość i długość sesji, a także cenę za spotkanie.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – leczenie depresji Ostrołęka

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) zakłada, że to błędne wzorce myślowe powodują cierpienie psychiczne. Strategia służy leczeniu zaburzeń emocjonalnych lub związanych z zachowaniem i uzależnieniami. Odznacza się wysoką skutecznością, którą popierają badania kliniczne.

Leczenie skupia się na zmianie sposobu myślenia, który zgodnie z założeniami psychologii behawioralnej, kształtuje się pod wpływem doświadczeń. CBT prowadzi do pozbycia się schematów myślowych powodujących ból lub dyskomfort i zastąpienia ich przez bardziej realistyczne modele.

Psychoterapia psychodynamiczna Ostrołęka

Zgodnie z podejściem psychodynamicznym człowiek podejmuje decyzje, kierując się mechanizmami, których nie jest świadomy. Leczenie bada te właśnie procesy, dlatego niezbędna jest pełna akceptacji więź między specjalistą a pacjentem. Dzięki temu uzyskuje się warunki dogodne do zwierzeń.

Podczas spotkania obie strony siedzą naprzeciwko siebie. Pacjent opowiada o swoich przemyśleniach i potrzebach, nawet tych najbardziej wstydliwych i skrywanych. Terapeuta podąża za tym, co mówi pacjent, zadając odpowiednie pytania bez wydawania osądów.

W celu skorzystania z profesjonalnej pomocy zapraszam do mojego gabinetu w Ostrołęce – terapia poznawczo-behawioralna i psychodynamiczna to dwa główne nurty, z których metod i technik korzystam.

psychoterapia psychodynamiczna ostrołęka

Gabinet psychologiczny Pauliny Jakubowskiej – ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka