Artykuły

25 marca, 2019

Czy moje dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w I klasie?

Dojrzałość szkolna: Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki, podjęcia nowych zadań, jaki zdolność przystosowania się do nieznanego środowiska. Na dojrzałość szkolną składa się kilka […]